RFID frekvenser

RFID frekvenser

RFID frekvenser

De forskellige RFID frekvensers karakteristik gør dem brugbare i forskellige applikationer. Med UHF 867 MHz som Prosign RFID arbejder med, får man mulighed for lange læseafstande, helt op til 7-8 meter hvorimod HF 13,56 MHz højst kommer op på ca. 40 cm. Det giver UHF nogle klare fordele hvor det f.eks. er muligt at lave port-løsninger hvor en palle med x antal emner aflæses af en RFID-læser når den transporteres gennem porten – dette vil ikke være muligt med HF 13,56 MHz. Har man derimod brug for at automatisere en produktionslinje hvor emnerne kommer kørende meget tæt på hinanden kan det være nødvendigt at begrænse læseområdet til nogle få centimeter. Det ville førhen være meget svært med UHF baseret RFID og man valgte typisk HF til disse løsninger – men ikke længere. Det er nu muligt med specielle antenner og lav sendestyrke at lave præcis de samme løsninger med UHF hvor læseafstanden sagtens kan begrænses til nogle få centimeter.


Der er også forskel på hvilke frekvenser der bruges rundt om i verden. Man bør derfor nøje overveje om den teknologi man vælger kan bruges hele vejen igennem produktets livscyklus. I Europa anvendes 865-868 MHz som UHF frekvens hvor man i USA bruger 902-920 MHz. Det betyder at producenter af RFID-læsere udvikler forskellige versioner til Europa og USA, mens producenter af RFID-tags har udviklet tags som kan aflæses både i Europa og USA. På den måde effektiviseres fremstillingen af RFID-tags med en lavere pris som følge.

De væsentligste RFID frekvenser er:
LF 125-134 kHz
HF 13,56 MHz
UHF 400-930MHz – 867 MHz i Europa
2,45 GHz
5.8 GHz

Generelt kan det siges, at jo højere frekvens, jo længere læseafstand kan der opnås. Prisen herfor er til gengæld, at læsbarheden lettere bliver forstyrret af elementer fra miljøet eller produkterne selv. Det gælder altså om at være meget grundig i sine overvejelser omkring krav til den løsning man ønsker inden man vælger teknologi.