Software-integration

  Software-integration

  Et vigtigt omdrejningspunkt for et succesfyldt RFID projekt er ofte behovet for at kunne integrere data fra RFID med andre eksisterende IT-løsninger.

  RFID læsere kan i mange tilfælde konfigureres til i et vist omfang at sortere og filtrere læsningerne og sende resultatet videre. Så opstår spørgsmålet – videre til hvad? I nogle tilfælde vil man måske lave et stykke simpelt software der tager imod RFID læsningerne og skriver dem ned i en database, herefter er de så tilgængelig for andre systemer, andre gange vil man måske gerne ”fange” RFID læsningen og skrive den ind i et tekstfelt i et eksisterende ERP-system som man typisk gør det med stregkoder. I andre situationer er den bedste løsning at investere i et skræddersyet RFID system som dels trækker på data fra eksisterende systemer og dels leverer data tilbage til f.eks. ERP-systemer eller lignende.

  Prosign har stor ekspertise i at integrere RFID med:

  • ERP-systemer
  • WMS-systemer
  • Produktions- og planlægningssystemer
  • Databaser
  • Direkte til PLC’er og andre maskiner.


  Prosign RFID Software

  For at lette installation og integrationen af RFID-udstyr med eksisterende IT-systemer har Prosign udviklet vores egen RFID softwareplatform.

  Med Prosign RFID Software får man bl.a.:

    *  Integration med eksisterende IT-systemer som f.eks.:
        -  SAP
        -  Navision
        -  C5
        -  AX
        -  ...
    *  Integration med eksisterende databaser som f.eks.:
        -  MS. SQL
        -  Oracle
        -  DB2
        -  ...
    *  Central konfiguration og overvågning af alt RFID hardware.
    *  Central log og statistik på alle registreringer:
        -  Statistik pr. time/dag/uge/måned:
           ¤  Antal læsninger i alt.
           ¤  Samlet antal læsninger pr. position.
           ¤  Antal læsninger på en bestemt position.
        -  Simpel fejlsøgning via fejl-log.
        -  Fuld sporbarhed via log:
           ¤  Alle læsninger og events tilknyttet en bestemt tag.
           ¤  Alle læsninger på en bestemt læser.
           ¤  Alle læsninger i et bestemt tidsrum.
        -  Logning og dokumentation af alle data og events.
    *  Tilslutning af et ubegrænset antal RFID-læsere.
    *  Simpel tilslutning af forskellige mærker og typer.
        (Stationære, håndholdte og mobile truck-læsere)
    *  Simpel udskiftning af læsere.
    *  Garanti for nem installation og integration af fremtidige RFID hardware.
    *  Brugervenlig konfiguration af events når en RFID-tag er læst, f.eks.:
        -  TCP meddelelse
        -  Webservice
        -  Filer (XML, CSV, TXT)
        -  Specialsoftware

  SE MERE HER