RFID kan bruges i mange sammenhænge

Muligheder med RFID

RFID for beslutningstagere

Det er oftest behovet for at optimere forretningsprocesser eller skabe fuld sporbarhed der er den direkte årsag til at virksomheder vælger at investere i RFID. Ved at optimere forretningsprocesserne kan man bedre modstå konkurrencen fra andre virksomheder, da man bliver bedre til at udnytte sine ressourcer.

Prosign RFID har gennem flere år arbejdet intenst med udvikling af bl.a. produktionsstyring vha. RFID-Tags hvor RFID-tag'en bl.a. bruges til:

  • Individuel maskinstyring og unik bearbejdning pr. emne
  • Retningsvalg på transportbånd eller info til PLC'er
  • Sortering og samling af del-elementer til færdig komponent
  • Håndtering af returvarer og genbestillinger
  • Logning og diagramvisning af kapacitetsudnyttelse og effektivitet
  • Logning og diagramvisning af fejltyper og frekvens til fejlsøgning
  • Dokumentation ved effektiviseringer og Lean-projekter
  • Optimering af forretningsprocesser og forbedring af konkurrenceevnen

Men RFID kan også bruges i mange andre sammenhænge, f.eks. adgangskontrol, betaling, sikring af varer, timeregistrering, registrering af udlejning, sporing af købsmønster, intelligente produkter, åbning af alle dokumenter på en pc som vedrører en bestemt kunde. Kort sagt i alle situationer hvor man har brug for at kunne spore og genkende unikke varer eller kunder eller hvor man har brug for at kæde flere emner sammen på en sikker og hurtig måde

Hvad siger andre?

Marcelo Pandini, manager of RFID and business development, HP Brazil:
"You can’t measure return on investment in the traditional way. You can’t presume your savings because you don’t know what you don’t know. With RFID, we have learned that we can for sure make our operations much better."

Carlo K. Nizam, head of RFID for Airbus:
"All business savings come from improving a process. To improve a process, you need to know where it’s not working. To know where it’s not working, you need information. We call that visibility. Visibility is the foundation for all process improvements and savings. RFID helps you improve visibility."