RFID basis

RFID basis

Anbefales til:

Alle

Adgangskrav:

Ingen

Varighed:

8 timer

Næste kursus:

Efter behov.
Tilmeld dig og få nærmere information om tidspunkt når næste kursus afvikles.
Tilmelding er først bindende efter endelig accept af tidspunkt.

Pris:

3.200.- DKR ekskl. moms.

Ekstra tilbud:

2 konsulenttimer hos Jer med 50% rabat
Værdi 1.200.- DKR ekskl. moms.

Grundlæggende RFID viden for alle.

På dette kursus gennemgår vi RFID’ens historie og grundbegreber, herefter kigger vi på en række ”real world” RFID cases og hvilke fordele og gevinster de har givet. De udvalgte cases er udvalgt i forhold til deltagernes virksomheder og de udfordringer de måtte have. Herefter vender vi kort standarder og hvilke komponenter et RFID system består af inden vi fortsætter med ”hands-on” hvor vi demonstrerer en række forskellige RFID produkter. Til sidst kigger vi på forskellige softwareløsninger og på hvordan man selv kommer i gang med sit eget RFID projekt.

Til demonstrationen er kursister velkomne til at medbringe emner som de overvejer at mærke med RFID.

08.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00

Velkommen og introduktion
RFID’ens historie
RFID contra stregkoder
RFID frekvenser og typer
RFID-cases fra hele verden (udfordringer, løsninger og gevinster)
RFID standarder og regulativer
EPC og EPCIS
Sikkerhed og forbrugerbeskyttelse
RFID komponenter
“Hands-on” og demonstration af RFID
Valg af RFID udstyr
RFID-software og integration til ERP/WMS
Hvordan kommer man i gang
10 punkter til projektplanen
Tak for i dag