Pigtracker

Pigtracker projektet

RFID-teknologi øger effektiviten og styrker dyrevelfærden i svinebedrifter

Der er nærmest ingen grænser for hvad RFID-teknologien kan bruges til. Og nu har den intelligente stregkode også fundet vej til svinestalden, hvor fordelene nærmest står i kø, når grisene får den lille tag monteret på deres øremærker.

Projektsamarbejde skaber nyt vidensgrundlag

Enhver svineavler kender de udfordringer, der er forbundet med at holde styr på smågrisene i staldene. Får de nok at spise? Vejer grisen nok i forhold til sin alder? Hvor meget medicin har den enkelte gris fået? Hvor mange smågrise er der i stalden, og hvor befinder de sig? 

En lang række af den slags spørgsmål bliver i fremtiden lettere at finde svar på. I hvert fald hvis det står til ProSign RFID i Holstebro. Her har man gennem en længere periode, på forsøgsbasis, arbejdet med at implementere RFID-teknologien i svinestalde i et samarbejdsprojekt kaldet PigTracker.
Visionen i PigTracker har været at skabe et system, der skal sikre identifikation og sporing af grise i dansk svineproduktion. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Videncenter for svineproduktion, Prosign RFID, Labeltech og Teknologisk Institut og projektet har fået støtte fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Målet har gennem projektets forløb været at skabe et nyt vidensgrundlag for svineproduktion.

Læs hele pressemeddelelsen her


Find yderligere information om PigTracker projektet herunder:

Læs artikel om projektet bragt i magasinet 'Dyrlægen' 3/2010 her

Se en video fra svinestalden her