Pack & Sea

Pack & Sea

Pack & Sea sparer penge ved at lokalisere fiskekasser med RFID

RFID hjælper Pack & Sea med at lokalisere deres fiskekasser, fra de går fra fiskeren til auktionshuset og videre til købere rundt i Europa.

Pack & Sea, som leaser kasser til fiskeindustrien, bruger RFID til at spore de forskellige kassers lokationer. Kasserne opbevarer fisk fra de er friskfanget på havet til de senere skal sælges på auktionen. Systemet gør det muligt for virksomheden at reducere tab og tyveri af kasserne og at fakturere de relevante parter i tilfælde af, at genbrugskasserne ikke returneres. Kasserne forsynes med Alien EPC Gen 2 passive UHF tags leveret af Prosign RFID.

Pack & Sea leaser tusindvis af kasser ud til fiskere, som tager dem med på skibene. Her fylder de kasserne med deres fangst, hvorefter de leveres til auktionshuse i Danmark eller andre Europæiske lande. Hvis systemet fungerer som forventet bliver de fyldte fiskekasser leveret til auktionshusene eller købere, som videredistribuerer eller sælger fiskene, hvorefter kasserne returneres til Pack & Sea, så de kan blive renset og genbrugt – det skete dog ikke altid førhen.

Pack & Sea havde tidligere brugt en manuel metode til at spore sine kasser, således de med pen og papir registrerede det antal kasser en fisker, auktionshus eller køber til hver en tid havde sammen med tidspunktet, hvor disse skulle returneres.

Michael Jensen, direktør hos Prosign RFID, fortæller, at ansatte hos Pack & Sea i 2009 rejste gennem Polen og besøgte en masse havne, på én dag fandt de her fiskekasser nok til at fylde to lastbiler. I gennemsnit mistede Pack & Sea 5-10% af firmaets fiskekasser om året

.Pack & Sea ønskede således en løsning, hvor man kunne øge chancerne for, at fiskekasserne blev returneret, ligesom man havde et ønske om at kunne fakturere de personer, som ikke returnerede deres kasser.

Før en fisker tager ud på havet leaser han fiskekasser hos Pack & Sea. Det specifikke antal kasser dedikeres til den pågældende fisker, som så læsser dem på båden og sejler af sted. Efter at have fanget en masse fisk har en fisker to muligheder – enten kan han bruge kasserne til at opbevare hans fangst uden at sortere dem og derefter levere dem til et firma på land, som sorterer dem for ham – eller han kan sortere dem, mens han er på havet efter arter, størrelser og kvaliteter, hvilket er mest brugt.

Hvis sidstnævnte løsning bruges leveres de læssede kasser direkte til auktionshuset for så at blive solgt. Herefter flyttes fiskene til købers fabrik for at blive videreforarbejdet eller eksporteres til andre Europæiske lande.
I det første scenario (hvor en række fisk er pakket i samme kasse), har kasserne et ekstra trin fra sorteringsprocessen til auktionshusene. På båden, såvel som i havnen, er kasserne opbevaret i kølerum og frysere. Når kasserne tømmes er det op til fabrikken eller anden part, som er i besiddelse af disse kasser at returnere dem til en af Pack & Sea's lokationer i Danmark, hvor de rengøres i en højtryks vaskemaskine ved høj temperatur, inden de kommer på lager igen.

Der er flere måder, hvorpå kasserne kan blive væk. De kan blive stjålet fra lagerområdet, eller fra de virksomheder, der forarbejder fiskene. De kan ryge overbord på havet eller fiskere kan levere deres fangst til et sted, som beholder kasserne. Nogle kasser bliver også ødelagt under håndteringen. Fiskerne, fabrikkerne og eksportørerne betaler et gebyr for at lease hver kasse, og når de ikke bliver returneret, vil Pack & Sea fortsætte med at opkræve et gebyr pr. uge af den ansvarlige indtil kasserne er fuldt betalt for.
I 2006 begyndte Pack & Sea at søge efter en bedre løsning. Virksomheden begyndte at arbejde med Prosign RFID, som hjalp dem med at lave nogle forsøg for at finde den bedste måde at mærke kasserne på samt de optimale RFID tags til jobbet. Fiskeindustrien kan være hård ved RFID tags, da kasserne oplever temperaturer svingende mellem -20 gr. Celsius, ude på havet eller i frysere, til +80 grader Celsius i vaskeprocessen. Kasserne er udsat for vand, ætsende salt og slag, som følge af at blive tabt eller slået mod andre kasser på lastbiler eller skibe. Derfor testede man forskellige mærker og modeller af RFID-tags, og valgte herefter det mærke, der klarede sig bedst i disse betingelser, en UHF Gen 2 EPC Alien Higgs-3 Squiggle tag, indkapslet i et beskyttende plasthus.

Pack & Sea er begyndt at producere nye kasser til at erstatte de gamle kasser der var mindre ensartede og dermed svære at stable. Hver gang en ny kasse ankommer, monterer firmaet en RFID tag ved at svejse plastikemballagen på. Pack & Sea er i øjeblikket i færd med kodning af flere hundredetusinde kasser på cirka 10 anlæg i hele Danmark. De har også installeret RFID læsere i indgange til lagere og vaskeområder samt givet medarbejderne håndholdte læsere.

Når en fisker leaser et bestemt antal kasser i det nye system, modtager Pack & Sea’s medarbejdere kasserne fra lagerområdet og indlæser det unikke ID nummer, som er kodet til hver kasse, enten med en håndholdt  eller en fastmonteret læser, mens man kører med et vognlæs kasser gennem en indgang. Fiskerens kundeoplysninger er registreret i Pack & Sea’s backup system og linkes sammen med RFID-numrene på de kasser, han leaser, så han kan faktureres i overensstemmelse hermed. Når kasserne kommer tilbage med fiskerens fangst, læses det ID nummer, som er kodet på hver enkelt kasse enten ved auktionshuset eller ved sorteringsmedarbejderne, som bruger håndholdte læsere. Efter hver læsning opdateres status på kasserne automatisk, ligesom det registreres hvem kasserne nu er hos.  Når kasserne med fisk herefter sælges, læses tags endnu engang, så man nu kan se, hvilket firma, der har købt disse og nu har ansvaret for kasserne.

Når fiskene er behandlet, og kasserne er tømt, bliver de sendt tilbage til Pack & Sea, hvor en fastmonteret læser på vaskemaskinen fanger ID nummeret på hver tag, og derefter opdaterer status til ”returneret”.

Pack & Sea, som leaser kasserne har planer om senere at lancere et pilotprojekt, hvor man har RFID læsere, som fiskerne kan tage med ombord på bådene. ”Vi vil lave et projekt med håndholdte og stationære læsere tilsluttet vægte” siger Michael Jensen. Fiskene vil blive sorteret og lagt i kasser, som vejes. På samme tid vil læseren registrere hver kasses ID nummer og forbinde dette med den specifikke fangst og vægt. Disse data skal så sendes til det auktionshus, hvor fiskene skal leveres, så disse varsles om hvilke fisk (inkl. mængde og kvalitet) de kan forvente.

Processen kan også styres med en håndholdt læser som registrerer ID nummeret, når kasserne bliver vejet, og ved at bruge et tastatur til manuelt input såsom oplysninger om, typen af fisk, placering af fangst samt vægten. Når kassen leveres, læses taggen og auktionshusene kan derefter linke kassen med indholdet (fisketypen, vægt samt dato, tidspunkt og sted for fangst ).

Baseret på succesen med både de håndholdte og faste læsere håber Pack & Sea at kunne gøre ordningen permanent og til rådighed for fiskerne i 2011 eller 2012.